Job search
Job Search
Latest news
More news: (showing 1 - 20 of 12682)           

Job opportunities with GLL

Junior Football Coach

GLL
Reference: 040424
Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK
Closing date: 07 Feb 2019
GLL is growing and we're now looking for an experienced Football Coach to work at Penylan Library and Community Centre in Cardiff, Wales.
We're managing more sports and leisure centres than ever before making us the UK's largest leisure operator. And with nearly 260 sports facilities throughout the UK, including some of the most iconic and sought-after training centres, you'll be sure to find somewhere to match your skills.

Aligning with our mission to get more people, more active, more of the time, your passion for sport and fitness or swimming will inspire others at whatever level they're at. Our key sports are football, netball, basketball, gymnastics / trampolining and swimming / diving, but whichever of these you coach, you'll do so with passion and enthusiasm.

You must hold a minimum level 2 football qualification; this will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:
- Pension schemes
- Discounted membership at our leisure centres
- Career pathways
- Ongoing training and development to help you to be the bestt

If you're community-focussed and have experience if working in a club environment, then apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL yn tyfu ac rydym bellach yn chwilio am Hyfforddwr Pêl-droed i weithio yn Canolfan Gymunedol Pen-y-lan yn Caerdydd. Rydym yn rheoli mwy o ganolfannau chwaraeon a hamdden nag erioed sy’n golygu mai ni yw gweithredwr hamdden mwyaf y DU. A chyda bron 260 o gyfleusterau chwaraeon ledled y DU, gan gynnwys rhai o’r canolfannau hyfforddi mwyaf eiconig a nodedig, byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywle sy’n cydweddu â’ch sgiliau.

I gyd-fynd â’n hymgais i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif, a hynny’n amlach, bydd eich brwdfrydedd dros chwaraeon a ffitrwydd neu nofio yn ysbrydoli eraill ar ba lefel bynnag maen nhw. Ein prif chwaraeon yw pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, gymnasteg/trampolinio a nofio/plymio, ond p’un bynnag o’r rhain rydych yn ei hyfforddi, byddwch yn gwneud hynny yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Rhaid bod gennych o leiaf gymhwyster pêl-droed Lefel 2; bydd hyn yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau y byddech yn eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:
- Cynlluniau Pensiwn
- Aelodaeth ar ostyngiad yn ein canolfannau hamdden
- Llwybrau gyrfa
- Hyfforddiant a datblygiad parhaus i’ch helpu i sicrhau mai chi yw’r gorau

Os yw’r gymuned wrth wraidd yr hyn rydych yn ei wneud ac mae gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd clwb, ymgeisiwch nawr.

Mae’r holl gyfraddau tâl yn amodol ar sgiliau, profiad, cymwysterau, a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

APPLY NOW
Sign up for FREE ezines & magazines
Other vacancies with GLL

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Hackney, London, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Wantage, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Cockermouth, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £18,471 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Bath, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Faringdon, Oxfordshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.96 per hour
Job location: Sleaford, Lincolnshire, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum
Job location: Ruislip, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Chelsea, London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £10.20 per hour
Job location: Woolwich, London, UK

Dry Side Leisure Assistant

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Bath, UK

Extreme Sport Supervisor

Salary: UP to £11,160 per annum based on 20 hours per week
Job location: London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Archway, North London

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Witney, Oxfordshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Swindon, Wiltshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.50 per hour
Job location: Swindon, Wiltshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Appleby-in-Westmorland, UK

Healthy Living Instructor (Hydro)

Salary: £22 per hour
Job location: Bath, Somerset, UK

Health Referral Facilitator

Salary: £9.71 per hour
Job location: Bath, Somerset, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Brixton, London, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Nursery Assistant Practitioner

Salary: £10.20 per hour
Job location: Edgware, North London

Child and Family Practitioner

Salary: £10.20 per hour
Job location: Thamesmead, London, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Barnet, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Football Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Junior Gymnastics Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum
Job location: Epsom, Surrey, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Brixton, London, UK

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Tadworth, Surrey, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £16,187 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Workington, Cumbria, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum (40 hours a week pro rata)
Job location: Finchley, London, UK

Junior Trampoline Coach

Salary: £10.00 per hour
Job location: Cardiff, Wales, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Cardiff, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: York, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Bath, UK

STA Award in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK

Catering Supervisor

Salary: Up to £20,667 per annum
Job location: Kentish Town, London, UK

Senior Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £22,320 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: West Norwood, South London

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Cambridge, Cambridgeshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £7.96 per hour
Job location: North Hykeham, Lincoln

Apprentice Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata
Job location: Witney, Oxfordshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Cambridge, Cambridgeshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £8.75 per hour
Job location: Witney, Oxfordshire

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £17,806 per annum (39 hours a weeks pro rata)
Job location: Gerrards Cross, Buckinghamshire, UK

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £10.20 per hour
Job location: Tadworth, Surrey

Recreation Assistant (Lifeguard)

Salary: Up to £21,284 per annum
Job location: Tadworth, Surrey

STA Baby and Pre-School Award

Salary:
Job location: London, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: Swindon, UK

STA Certificate in Teaching Swimming

Salary:
Job location: London, UK
More jobs
Westmorland County FA
top job

Chief Executive Officer

Westmorland County FA
Salary: £37,000 - £38,500
Location: Kendal, UK
BH Live
top job

Swimming Teacher

BH Live
Salary: Up to £14.08 per hour, depending on experience
Location: South Coast, United Kingdom
West Lothian Leisure
star job

Head of Operations

West Lothian Leisure
Salary: £53,804 - £60,273 (Pay Award pending)
Location: Xcite Head Office, Bathgate, United Kingdom
Harlow Leisurezone
star job

Operations Assistant

Harlow Leisurezone
Salary: Competitive Salary + Full Gold Membership of the Centre
Location: Harlow, UK
Wirral Borough Council
star job

Group Fitness Team Leader

Wirral Borough Council
Salary: £30,756 to £33,136
Location: Wirral, UK
Link4Life
star job

Deputy General Manager

Link4Life
Salary: Band 5, £25,902 - £30,097 (pro rata if part time)
Location: Rochdale, UK
Trafford Leisure
star job

Duty Manager

Trafford Leisure
Salary: £18,500 rising to £20,200
Location: Trafford, UK
Trafford Leisure
star job

Gymnastics /Trampolining Brand Development Manager

Trafford Leisure
Salary: Circa £22k - £25k dependant on experience
Location: Trafford, UK
énergie fitness
star job

Operations Director

énergie fitness
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Milton Keynes, UK
recruiting with sports management
énergie fitness
star job

Commercial Director

énergie fitness
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Milton Keynes, UK
Caterham School
star job

Sports Centre Operations Manager

Caterham School
Salary: Competitive, based on qualifications and experience
Location: Caterham, Surrey, United Kingdom
Magna Vitae
star job

Attraction (High Wires) Manager

Magna Vitae
Salary: £30,153 per annum
Location: Altitude44, Grand Parade, Skegness, Lincolnshire, United Kingdom
Everybody Sport and Recreation
star job

MASTER Aquatic Leads – 3 roles

Everybody Sport and Recreation
Salary: £26,821- £30,152
Location: Cheshire Region, United Kingdom
Derby City Council
star job

Leisure Centre Manager

Derby City Council
Salary: £32,233 – £36,153 a year
Location: Queen's Leisure Centre - Derby, United Kingdom
truGym
star job

Duty Manager

truGym
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Peterborough, UK
The Gym Group
star job

Assistant General Manager

The Gym Group
Salary: £competitive
Location: Nationwide, United Kingdom
recruiting with sports management

Assistant General Manager - Manchester Fallowfield

The Gym Group
Salary: Fantastic Benefits
Location: Greater Manchester, England

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: The Mall, Wood Green, United Kingdom

Marketing Assistant

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Cardiff, Wales, UK

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Cardiff, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Hounslow, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Cardiff, United Kingdom

Holiday Activity/Sports Centre Assistant Manager

Clayesmore School
Salary: Competitive Salary and Benefits
Location: Dorset, UK
training with sports management

Fitness Instructor

Charterhouse Club
Salary: Competitive Salary and Benefits dependent on experience
Location: Godalming, UK

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Hounslow, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Bristol, City Centre, United Kingdom

Personal Trainer

The Gym Group
Salary: 100% of your PT earnings
Location: Leeds, United Kingdom

Sales Advisor

Mytime Active
Salary: Up to £16,286.40 per annum
Location: Kent, England

Gym Trainer

The Gym Group
Salary: Fantastic Benefits
Location: Fallowfield, Manchester, United Kingdom

Personal Trainer / Fitness Trainer

The Gym Group
Salary: Keep 100% of your earnings
Location: Leeds, York Road, United Kingdom
More jobs: (Showing 1 - 30 of 393)           

Video Gallery

Myzone
Tracking your workout effort just became effortless.
Visit website
More videos

Company profile

Company profile: Rephouse Europa Ltd
Rephouse is a leading manufacturer of high-performance fitness flooring systems. With its state-of-the-art production technology and more than 32 years of hands-on experience in production and installation worldwide, Rephouse can ensure a premium-quality rubber fitness flooring product tailormade for any facility.
View full profile >
More company profiles

Featured Supplier

SportsArt Eco-Powr line feeds power, harnessed from exercise, back into the grid
SportsArt has developed a new range of environmentally-friendly fitness equipment that could dramatically reduce a facility's carbon footprint, as well as lower operational costs.
View full details >
More featured suppliers

Property & Tenders

Location: High Lodge, Thetford Forest
Company: Forestry Commission
Location: White Rocks, Hastings
Company: GVA
More properties & tenders

Diary dates

22-24 Jan 2019
Harrogate Convention Centre, Harrogate, United Kingdom
28-29 Jan 2019
Radisson Blu Hotel, London Stansted, Stansted, United Kingdom
29-31 Jan 2019
Ericsson Exhibition Hall, Ricoh Arena, Coventry, United Kingdom
27-28 Feb 2019
Chesford Grange, Kenilworth, United Kingdom
More diary dates